تعمیرات گیربکس بسترن

تعمیرات فوق تخصصی انواع گیربکس اتوماتیک بسترن در تعمیرگاه تک گیربکس توسط تعمیرکاران حرفه ای و دوره دیده با ضمانت نامه کتبی انجام میشود.