تعمیر انواع گیربکس های اتوماتیک

تعمیر انواع گیربکس های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک داخلی و خارجی به صورت تخصصی در تعمیرگاه تک گیربکس توسط تعمیرکاران باتجربه و حرفه ای با گارانتی کتبی انجام میشود.

تست، بازدید، عیب یابی، بازبست، تعویض و سرویس انواع گیربکس های اتوماتیک از خدمات اصلی تعمیرگاه تک گیربکس است.

در تعمیرگاه تک گیربکس فقط گیربکس های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تعمیر میشود. به هیچ عنوان تعمیر گیربکس های دستی انجام نمیشود.